Privacybeleid

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt
het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
a. Naam en adresgegevens
b. Contactgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen
en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit
tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot
een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons
aanbod aan u is komen te vervallen.
Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als
daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een
overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.
Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming hebt gegeven.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken
uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U
kunt hiervoor contact opnemen met:
Huysman schilderwerken VOF.
Niels Leenders
Hendrik Figeeweg 17b, 2031BJ Haarlem.
06 54 933 998
info@huysman schilderwerken.
Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij
behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.
U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen